Målgruppe: 10.trinn og VGS

Tidsbruk: 2 timer

Vi bruker en øvelse vi kaller “Kartet” som innfallsvinkel til å diskutere samfunnet rundt oss og bilder av “Vi og De Andre” i et historisk og nåtidig perspektiv. Tema vi berører er blant annet Holocaust, menneskeverd og verdenssamfunnet i dag. Vi avslutter med en refleksjon rundt Norges rolle i verdenssamfunnet, syn på andre mennesker, og hva VI kan gjøre for å motvirke fordommer og rasisme. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.