Stiftelsen Narviksenteret har 12 ansatte og driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende okkupasjonen. En sentral del av vårt arbeid er formidling om menneskerettigheter og demokratiske holdninger.

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Fra høsten 2021 vil Narviksenteret tilby Dembra for utvalgte skoler i Nord-Norge. Derfor trenger vi en skolekoordinator for prosjektet. For informasjon om Dembra-prosjektet se www.dembra.no.

Vi søker en person med gode pedagogiske evner og et sterkt engasjement knyttet til demokrati, mangfold og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Du er ikke redd for å stå foran en forsamling, og er god til å koordinere og holde oversikten med mange baller i luften. Du kan jobbe selvstendig, men trives også i samarbeid med andre. Dessuten er du motivert til å holde deg oppdatert om relevant forskning.

Stillingen vil inngå i et faglig sterkt kollegium på Narviksenteret og få muligheten til å prege et utviklingsarbeid for skoler med betydning for morgendagens samfunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering av skoler i Nordland, Troms og Finnmark for prosjektet
 • Etablere arbeidsgrupper i skolene
 • Oppfølging og veiledning av lærere og deltakende skoler
 • Delta i et nasjonalt samarbeidsnettverk for Dembra-koordinatorer
 • Skrive artikler, rapporter, innlegg o.l. om arbeidet
 • Delta i utvikling av pedagogiske opplegg ved Narviksenteret

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning innen pedagogikk, samfunnsfag, historie, eller andre relevante akademiske fag.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Arbeidserfaring fra skole, universitetet, organisasjonsarbeid eller tilsvarende
 • Dokumentert prosjekterfaring og evne til selvstendig arbeid
 • Gode språkegenskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby et spennende og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer, ryddige arbeidsforhold, fleksibel arbeidstid, samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Betingelser:

 • 3 års ansettelse med mulighet for forlengelse, ønsket tiltredelse 1.1.2021
 • Narviksenteret følger tariffavtalen for Staten, det tilbys offentlig tjenestepensjon, for tiden gjennom KLP
 • Stillingen lønnes avhengig av kompetanse og erfaring etter Statens satser ltr. 50-65 (p.t. 449300 – 583 900)
 • Søknadsfrist 14.9.20, søknadsbrev med kortfattet CV sendes til soknader@narviksenteret.no
 • Kontakt direktør Eystein Markusson for nærmere informasjon, telefon +47 450 35 418 eller epost: em@narviksenteret.no