Narviksenteret er organisert som en stiftelse og høyeste organ er styret. Styret oppnevnes av en valgnemnd som utpekes av Kunnskapsdepartementet, Narvik kommune og Nordland Røde Kors. De til en hver tid gjeldende vedtekter finnes på Stiftelsesregisterets sider. Stiftelser er per definisjon selveiende og følger stiftelsesloven (http://www.lovdata.no).

Styret i stiftelsen etter valg 24.6.21:

  • Sonja A. Steen, leder; vara Tina Denstad
  • Inis Ivarsson, styremedlem; vara Trude Bertnes
  • Kjetil Jakobsen, styremedlem; vara Tanja Ellingsen
  • Tor Gunnar Pedersen, styremedlem; vara Per Henrik Mørk
  • Mads Pinnerød, styremedlem; vara Hilde Gunn Kristiansen
  • Daniel Skjevik-Aasberg; vara Trine Remman
  • Marianne Neerland Soleim, styremedlem; vara Tom Kristiansen