Narviksenteret er organisert som en stiftelse og høyeste organ er styret. Styret oppnevnes av en valgnemnd som utpekes av Kunnskapsdepartementet, Narvik kommune og Nordland Røde Kors. De til en hver tid gjeldende vedtekter finnes på Stiftelsesregisterets sider. Stiftelser er per definisjon selveiende og følger stiftelsesloven (http://www.lovdata.no).

Styret i stiftelsen:

  • Sonja A. Steen, leder
  • Per Arne Mikkelsen, nestleder
  • Kjetil Jakobsen, styremedlem
  • Rita Lekang, styremedlem
  • Per Henrik Mørk, styremedlem
  • Tor Gunnar Pedersen, styremedlem
  • Marianne Neerland Soleim, styremedlem
  • Tone Hågensen, 1. varamedlem
  • Tanja Ellingsen, 2. varamedlem
  • Hilde Gunn Kristiansen, 3. varamedlem