Personale

For generelle henvendelser ring oss gjerne på telefon + 47 769 44 426, eller på epost: post@narviksenteret.no. Faktura sendes til:narviksenteret@faktura.poweroffice.net Vi er registrert i ELMA-registeret, og kan motta e-faktura: Org nr. 994617834

Knut Leikvam

Direktør
Tlf. +47 48 01 52 10
kl@narviksenteret.no

Joakim Arnøy

Forsker
Tlf. +47 91 91 61 72
ja@narviksenteret.no

Elena Badanina

Konservator (i permisjon til 01.11.22)
Tlf: +47 90 81 21 06
eb@narviksenteret.no

Stian Bones

Seniorforsker (20 %)
Tlf: +47 901 01 016
stian.bones@uit.no

Kari Eilertsen

Prosjektleder Dembra
Tlf: +47 90 89 17 75
ke@narviksenteret.no

Sølvi Elvheim

Økonomi/administrasjon
Tlf: +47 98 88 41 83
se@narviksenteret.no

Gunnar D. Hatlehol

Prosjektleder soldatregister
Tlf. +47 91 72 85 46
ghatlehol@narviksenteret.no

Alf B. Jensen

Formidler
Tlf. +47 99 69 88 50
aj@narviksenteret.no

Siggie Stecher Jensen

Formidler/ungdomsarbeid
Tlf: +47 47 13 64 43
ssj@narviksenteret.n0

Ann Kristin Kristensen

Leder pedagogisk avdeling
Tlf: +47 95 10 93 24
akk@narviksenteret.no

Gerd Myrland

Museumsvert
Tlf. +47 76 94 44 26

Michelle B. Opshaug

Prosjektleder
Tlf: +47 ‭95 21 79 88
mbo@narviksenteret.no

Gaute Rønnebu

Forsker (20%)
Tlf: +47 91 88 90 47
gr@narviksenteret.no

Michael Stokke

Forsker
Tlf: + 47 97 95 25 99
ms@narviksenteret.no

Ulf Eirik Torgersen

Museumsleder
Tlf. + 47 ‭95 22 45 03‬
uet@narviksenteret.no

Kristoffer Østnes

Konservator/historiske arkiv
Tlf: +47 93 20 69 07
koe@narviksenteret.no