Skole

Dembra-konferansen 6. september

Dembra har de siste ti årene arbeidet med å styrke skolens demokratiske beredskap i kampen mot fordommer, utenforskap og rasisme, gjennom både lærerutdanning, skoleverk og arbeid på den enkelte skole. Velkommen til vår jubileumskonferanse 6. september!

Les mer