Vi har den glede å invitere lærere og ledere i utdanningssektoren til Dembras jubileumskonferanse på Narviksenteret onsdag 6. september kl. 08.30-15.30. Dembra har de siste ti årene arbeidet med å styrke skolens demokratiske beredskap i kampen mot fordommer, utenforskap og rasisme, gjennom både lærerutdanning, skoleverk og arbeid på den enkelte skole. I dag tilbys Dembra over hele landet, gjennom seks freds- og menneskerettighetssentre, hvorav Narviksenteret er det nordligste. Konferansen er en fin anledning for lærere og ledere i utdanningssektoren til å bli kjent med Dembras arbeid, og hva vi kan gjøre for akkurat din skole. Det vil også bli presentert erfaringer og tips fra skoler i regionen vår som er eller har vært Dembra-skoler, og hvordan de har lyktes i sitt arbeid for å styrke skolens demokratiske beredskap i kampen mot fordommer, utenforskap og rasisme gjennom nyttige verktøy og veiledning fra vår Dembra-koordinator.

Narviksenterets bidrag i jubileumsmarkeringen er å fokusere på arbeidet med å styrke samisk språk og kultur – i tråd med LK20 sine føringer. Vi lanserer også Dembras nettsider på lulesamisk og sørsamisk, som en naturlig videreføring av oversettelsen til nordsamisk – en svært viktig milepæl. I tillegg legger Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om konsekvensene av statens fornorskningspolitikk 1. juni. Her kan man anta at skolen får et viktig mandat i det videre arbeidet for å forhindre hat og diskriminering rettet mot våre minoriteter og samiske elever, og vi ønsker å gi lærerne inspirasjon og kunnskap om hvordan man kan trekke inn samiske perspektiver i undervisningen for alle elever.

Program Dembrakonferansen 6. september
08.30 Kaffe og mingling. Konferansier er Camilla Davidsen, Dembrakoordinator ved Narviksenteret

09.00 Digital åpning og lansering av Dembra på sør- og lulesamisk, ved statssekretær Kjetil Vevle

09.20 Dembra og arbeidet med oversettelsen, ved Peder Nustad, prosjektleder Dembra ved HL-senteret

09.45 Situasjonen for de samiske språkene og det videre arbeidet, ved Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem Sametinget

10.15-10.30: Pause

10.30 Hvordan lykkes med minoritetsspråkopplæring? Erfaringer fra Sábme/Norge og Aotearoa/New Zealand, ved Sandra Nystø Ráhka, stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet

11.05: Kvensk og samisk – skolesektoren i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ved Ketil Zachariassen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet. Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen fram til 1. september 2023

11.45 Lunsj

12.45 Samisk i norskfaget og medborgerskaps-tanken, ved Åse Mette Johansen, førsteamanuensis, Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

13.20 Jakten på de lokale perspektivene – praksisfortellinger
• Om indigenisering ved Kvaløya VGS, ved Irene Larsen og Lisa Boine

• Lokalpolitikkens konsekvenser for eleven ved Knut Hamsun vgs/js, ved Siv-Elin Øvrevold og Lisbeth Øgsnes

14.20-14.30: Pause

14.30 Oppsummerende panelsamtale, ledet av Torjer Olsen, professor, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

Avslutning 15.30

Påmeldingsfrist mandag 19. juni. NB! Send e-post så ser vi om det er plass dersom fristen har gått ut!

Deltakelse er gratis, og lunsj er inkludert. Vennligst oppgi eventuelle matallergier eller matrestriksjoner på forhånd.

For påmelding eller spørsmål, send e-post til cd@narviksenteret.no
Konferansen holdes i Narviksenterets auditorium (U1, i “Det fjerde hjørnet”, Kongensgate 39, Narvik. Ved behov for overnatting ligger Scandic Narvik like ved Narviksenteret.