Narvik Krigsmuseum har en rikholdig arkivsamling som er bygget opp på de over 50 år organisasjonen har eksistert. Vi prøver å hjelpe folk med å finne arkivstoff til store og små oppgaver.

Vår kapasitet for ekspedering er per tiden begrenset, men det er bare å ta kontakt så vurderer vi forespørselen og vil hjelpe deg så langt det lar seg gjøre.

Hvis du sitter med arkivstoff som du føler burde bli tatt hånd om for ettertiden kan du ta kontakt med oss, så kan vi være med å gjøre en vurdering av materialet og eventuelt hjelpe til for at det blir bevart.

Kontaktinformasjon:

Tlf: + 47 76 94 44 26

E-post:  post@narviksenteret.no