Hva er ikke-formell læring?

Det er mange måter å lære på, enten det er kunnskap, ferdigheter eller holdninger. Vi skiller ofte mellom tre ulike former for læring:

Formell læring er den organiserte utdanningen som skjer blant annet i skoler og universiteter. Den er strukturert, forberedt av en lærer som formidler til sine elever, og har forhåndsbestemte læringsmål.

Uformell læring er dagligdagse erfaringer man møter på som stimulerer til læringsutbytte. Denne læringsformen er verken strukturert eller planlagt, men kan inntreffe hver dag, og gir oss noen av de viktigste ferdighetene og kunnskapene vi har. Tenk på hvordan du selv lærte å gå, eller prate ditt morsmål.

Ikke-formell læring er en slags blanding av de to ovennevnte. Den finner sted utenfor det formelle utdanningssystemet, men har en uttalt intensjon om å skape læring. Det er ingen lærer, men prosessen er styrt av en kursleder (trainer). Alle bidrar, og man tenker seg derfor at alle er både lærere og elever på samme tid. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse, og er derfor nært knyttet opp mot deltakernes egne behov, ønsker og interesser.

Eksempler på ikke-formell læring inkluderer arbeidsmarkedskurs, frivillig arbeid for en organisasjon, en internasjonal ungdomsutveksling, eller kompetanseutvikling gjennom opplæringskurs.

SaveSave