I slutten av april tilbyr Stiftelsen Narviksenteret og Dembra et fagseminar for lærere i Hålogalandsregionen. Tema for fagseminaret er «hvordan møte negativ språkbruk og hatefulle ytringer i klasserommet?». 

Samtaleklimaet blant barn og unge oppleves som tidvis hardt, og skoler forteller om utfordringer med språkbruk ned i småskole-alder. Elever opplever en skolehverdag hvor skjellsord rundt religion, hudfarge og legning blir brukt rundt dem, slik elever ved Nedenes skole i Arendal forteller om.

I fagseminaret vårt ønsker vi å rette et fokus mot utfordringene lærerne møter i hverdagen knyttet til krenkende språkbruk, bruk av skjellsord og hatefulle ytringer. Her vil vi gi et faglig påfyll, hvor vi går innom temaer som gruppebaserte skjellsord og hatefulle ytringer, sosiale dynamikker: gruppedannelse, identitet og tilhørighet, myndiggjøring av elever og hvilket handlingsrom vi har i klasserommet til å motvirke utfordringene.

Videre legger vi opp til en workshop hvor lærerne kan dele erfaringer med hva de har hatt suksess med og hva som har vært vanskelig å få til og fungere, og sammen skissere opp andre tiltak som kan prøves ut i klasserommet.

Seminaret er gratis, og vi håper at lærere vil delta på fagseminaret. Enkel lunsj vil bli servert. Invitasjon er sendt ut til alle kommunene som er deltakere i Hålogalandsrådet.

Tid: Tirsdag 23. april klokken 10.00-14.00
Sted: Stiftelsen Narviksenterets lokaler
Kongensgate 39, 8514 Narvik

UTVIDET Påmeldingsfrist 19. april via denne lenken: https://forms.gle/1mSG4aSJydpB2CR7A 

PS – om du er lærer i en av de respektive kommunene og IKKE har mottatt invitasjon – men gjerne vil delta, meld deg på via lenken over eller send en epost til cd@narviksenteret.no eller ta kontakt med
Camilla Davidsen på 93 66 54 55, så får du tilsendt en påmeldingslenke.

PPS – Om du er lærer i en annen kommune i Nord-Norge og gjerne vil delta, ta kontakt med Camilla Davidsen.

Vel møtt!

Dembra – demokratisk beredskap mot fordommer og utenforskap