Hva er stiftelsen Narviksenteret? 

\ Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende okkupasjonen, men vi engasjerer oss også i spørsmål som ikke er direkte tilknyttet andre verdenskrig. Vi har et særlig fokus på regler i krig (IHR) og menneskerettigheter.

\ Narviksenteret ble dannet gjennom en sammenslåing av Nordland Røde Kors Krigsmuseum (etablert 1964) og Nordnorsk Fredssenter (est 1990). Vi er det nordlige av syv norske freds- og menneskerettighetssentre og mottar driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

+ Vi har tette band til regionalt og nasjonalt Røde Kors og vi samarbeider om formidling og andre prosjekter.

Narviksenteret arbeider for …

fredsbygging gjennom kunnskap om krig.

Våre verdier:

  • Reflekterende
  • Kunnskapsrike
  • Inspirerende