I anledning av Narviksenterets 10-årsjubileum ønsket vi å dokumentere historien til Nord-Norsk Fredssenter. Historien foreligger nå som en elektronisk publikasjon og kan leses på denne siden.

Historien er skrevet av tidligere journalist i Fremover Jan-Erik Teigen.

Nord-Norsk Fredssenter ble dannet i 1990 og var en av stifterne av Narviksenteret. Fredssenteret ble fusjonert inn i Narviksenteret i 2010 og danner sammen med Nordland Røde krigsmuseum det faglige grunnlaget for det Narviksenteret er i dag.