Narviksenteret er organisert som en stiftelse og høyeste organ er styret. Styret oppnevnes av en valgnemnd som utpekes av Kunnskapsdepartementet, Narvik kommune og Nordland Røde Kors. De til en hver tid gjeldende vedtekter finnes på Stiftelsesregisterets sider. Stiftelser er per definisjon selveiende og følger stiftelsesloven (http://www.lovdata.no).

Styret i stiftelsen etter valg 20.3.24:

Sonja A. Steen, leder; vara Tina Denstad
Inis Ivarsson, styremedlem; vara Rudi Andre Olsen
Tanja Ellingsen, styremedlem; vara Frank Jacob
Tor Gunnar Pedersen, styremedlem; vara Per Henrik Mørk
Bror Martin Hanssen, styremedlem; vara Sven Roger Johnsplass
Trine Remman, styremedlem; vara Nathaniel Holand Larsen
Marianne Neerland Soleim, styremedlem; vara Tom Kristiansen