Soldatregisteret er Stiftelsen Narviksenterets største forskningsprosjekt. Vi anslår at 50-70000 nordmenn deltok i felttoget i 1940, og Stiftelsen har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å starte et arbeid med registrering av disse. Over 11000 soldater er registrert med mange historier som også legges inn i databasen, og antallet øker fra dag  til dag.

http://www.soldater.no