Som et ledd i forskningsprosjektet I en verden i total krig har Kjetil Korsnes og Olve Dybvig gjort en et stort arbeid for å finne ut hvor mange tyske soldater det stod i Norge til per måned gjennom hele krigen. Dette er første gang man med noen grad av sikkerhet kan si noe om disse tallene, dette er informasjon som inntil nå har vært fragmentert. Arbeidet er basert på nåtidige arkivsøk og gjennomgang av dette materialet.

Rapporten kan lastes ned på denne lenken.