Narviksenteret er partner i et prosjekt om tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under andre verdenskrig. Prosjektet er ledet av det tsjekkiske vitenskapsakademiet og NTNU er også partner i prosjektet. Prosjektet mottar finansiering fra EØS-midlene 2014-2020.

Prosjektet skal danne et nettverk av eksperter og institusjoner i Tsjekkia og Norge som arbeider med andre verdenskrig. I løpet av krigen ble en rekke borgere fra Tsjekkoslovakia bragt til Norge som tvangsarbeidere – i 1939 fant hundrevis av jøder til midlertidig asyl her, under okkupasjonen ble 1 300 tsjekkere tvangsarbeidere i Norge (særlig i Trondheim og Narvik) gjennom tyske okkupasjonsmyndigheter og Organization Todt. Mer enn 10 000 tsjekkoslovakiske borgere (særlig de av tyske herkomst eller fra Silesia) ble sendt til Norge som soldater i Wehrmacht, dessuten slåss flere tsjekkoslovaker i Norge på alliert side.

Minneseremoni over Bohumil Gloser før de gjenlevende tsjekkere ble repatriert 19.7.45. Foto: Jaroslav Buchtík
Gravsteinen til Bohumil Gloser på Narvik krigsgravplass i 2020. Foto: Eystein Markusson

Disse lite kjente historiene om tsjekkoslovakisk-norske forbindelser skal kartlegges og presentert gjennom møter mellom forskere, utstilling og publikasjoner til både norsk og tsjekkisk publikum.

Mer historisk informasjon kan du finne her: https://noraci.cz/no/hovedside/

Prosjektleder er dr. Zdenko Maršálek med deltakelse fra blant annet dr. Vendula Vlková Hingarová, prof. Hans Otto Frøland, dr. Gunnar D. Hatlehol, Gaute Rønnebu og Eystein Markusson.