Bones er professor i moderne historie ved UiT- Norges Arktiske Universitetet og har forsket på konsekvensene av krig, konflikt og stormaktspolitikk i nordområdene fra mellomkrigstiden til våre dager, den kalde krigen og hvordan Norge, og til dels andre stater, har søkt å arbeide for lavspenning og politisk dialog. Bones skal blant annet drive forskningsfaglig ledelse og utvikling, medvirke i forskningsprosjekter og forskningssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt samt støtte senteret i formidlingsarbeid.

Aalmen Markussen har mastergrad i historie fra UiO – Universitetet i Oslo og leverte 31. august i år sin avhandling til PhD i historie ved UiT – Norges Arktiske Universitetet. Han disputerer i Tromsø 10. desember i år. Hans arbeid ved UiT omhandlet andre verdenskrig, den kalde krigen og hvordan disse hendelsene har påvirket nåtidens fortellinger om dem, og særlig minnet om slaget om Narvik og gjenerobringen av Øst-Finnmark. Aalmen Markussen skal skrive vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innenfor temaer knyttet til hans og Narviksenterets fagområder. Han skal også jobbe med publiseringen av sin avhandling i bokform.

– Vi er svært fornøyde med å styrke forskerteamet vårt med Stian og Joakim. Forskning er ett av våre strategiske satsningsområder, og de to nytilsatte vil komplettere forskerteamet vårt med viktig kompetanse innenfor fagfeltene definert i vår formålsparagraf sier direktør ved Narviksenteret, Eystein Markusson.

– Det er viktig for oss å være pådriver innen forskning på vårt fagfelt, utvikle forskningssamarbeid regional, nasjonalt og internasjonalt samt å formidle forskningen både vitenskapelig og populærvitenskapelig, fortsetter Markusson.

I tillegg til de to nyansatte er to stipendiater knyttet til Narviksenteret; Michael Stokke og Gaute Lund Rønnebu.

– For Narviksenteret er det viktig å skape et godt miljø for forskning og formidling og dette er vi nå i ferd med å få på plass avslutter Markusson.

For mer info, vennligst kontakt:
Eystein Markusson, Direktør Narviksenteret, em@narviksenteret.no/
450 35 418