Vi på Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum vil gjerne være et naturlig besøkelsessted og ressurssted for skoler og barne- og ungdomsgrupper i vår region. Nedenfor finner du oversikt over undervisningsopplegg og aktiviteter vi tilbyr.

Gjennomføring av undervisningsoppleggene er gratis for det norske skoleverket.

Den primære målgruppen for våre undervisningsopplegg er skoleelever i grunnskole og videregående skole, men vi møter gjerne også private grupper. Ta kontakt med oss, så tilpasser vi oppleggene til dere!

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag. Undervisningsoppleggene kan tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Bare ta kontakt med oss i god tid!

Narvik Krigsmuseum tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot 2. verdenskrig.

Narviksenteret gjennomfører regelmessig en rekke undervisningsopplegg utført i tråd med ikke-formelle læringsmetoder, blant annet for skoler, FN-sambandet, Stopp hatprat, Europarådet, Aktiv Ungdom, med flere. Vi kan på et par ukers varsel skreddersy opplegg, som ved bruk av interaktive metoder, tar for seg menneskerettighetsopplæring, konflikthåndtering, hatprat, og andre former for fredsundervisning. Noen eksempler på undervisningsopplegg vi har gjennomført mange ganger finnes under, merket «ikke-formell læring».

 

Praktisk informasjon

  • Bruk av utstillingen krever påmelding per mail eller telefon, uavhengig av om man ønsker å bruke museets formidlere eller vandre i utstillingen på egenhånd. Påmeldingen kreves for å unngå kollisjon med andre grupper.
  • Åpningstid for skoler: Etter avtale fra kl. 09.00.
  • Før elevene skal besøke Narvik Krigsmuseum er det viktig at de har fått kjennskap til hva det er de skal gjøre på museet. Det er en fordel at læreren har tatt en refleksjonsrunde i klasserommet knyttet til tema for undervisningen. Samtidig kan det være lurt å snakke om hvordan man oppfører seg i et museum og hva et museum er.
  • Læreren har ansvaret for at elevene henger av seg klærne og setter fra seg sekkene i garderoben. Klassene skal gå samlet inn i utstillings-/undervisningslokalet.
  • Læreren må se til at elevene er oppmerksomme og deltar i undervisningen. Et museumsbesøk krever aktiv deltakelse fra læreren.
  • For å bestille besøk i museet eller gjennomføring av undervisningsopplegg, ta kontakt med oss.
  • For å avtale besøk eller få nærmere informasjon om ikke-formelle læringsmetoder og undervisningsopplegg, ta kontakt med:

Ann Kristin Kristensen, leder pedagogisk avdeling

E-post: akk@narviksenteret.no

Tlf. + 47 95 10 93 24

Les også om våre andre prosjekter med bruk av ikke-formelle læringsmetoder.

 

Undervisningsopplegg

Guidet tur i Narvik Krigsmuseum: Innføring i temaet «Andre verdenskrig i Nord-Norge»

Vårt mest populære undervisningsopplegg

Målgruppe:  Grunnskole og VGS, kan tilpasses barnehage.

Tidsbruk: 90 minutter, kan forkortes og forlenges.

Hva skjedde i Narvik våren 1940 og hvorfor kom krigen til Norge selv om Norge ikke ville velge side eller delta? Hvilke konsekvenser får fem år med okkupasjon for livet i Nord-Norge? Hvilken rolle har Norge i krig og konflikt i verden i dag?

Bli med på en omvisning på Narvik Krigsmuseum, og du finner svar på dette og mye mer! Vi gir elevene en innføring i krigshandlingene våren 1940 med særlig fokus på Narvik og områdene rundt – sjøslag, fjellkrig, kapitulasjon og fem år med okkupasjon, samt trekker linjer fra andre verdenskrig til hva som skjer i verden i dag.

Undervisningen kan kun gjennomføres på Narvik Krigsmuseum.

 

Beisfjord fangeleir

Beisfjord_fangeleir_graver

Målgruppe: 7. trinn, ungdomsskole, kan tilpasses 5. og 6. trinn samt VGS

Tidsbruk: 75 minutter.

83 % av de jugoslaviske fangene som kom til Beisfjord fangeleir i juni 1942 døde i løpet av fire måneder. Denne dødsprosenten tilsvarer dødsprosenten i konsentrasjonsleiren Auschwitz i det tyskokkuperte Polen.

Bli kjent med historien om Beisfjord fangeleir ved Narvik, den verste konsentrasjonsleiren i Norge under 2. verdenskrig. Elevene får en kort introduksjon til fangehistorie og tvangsarbeid i Norge under okkupasjonen, og så bruker vi Beisfjord fangeleir som hovedeksempel gjennom undervisningen. Vi viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

Det anbefales også å besøke stedet hvor fangeleiren lå i Beisfjord. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum kan stille med en formidler som viser rundt på stedet.

 

Besøk i Beisfjord fangeleir

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: 7. trinn, ungdomsskole, kan tilpasses 5. og 6. trinn samt VGS

Tidsbruk: 90 minutter.

Besøk Beisfjord og se med egne øyne hvor de dramatiske begivenhetene fant sted.

På Narviksenteret eller på skolen får elevene en introduksjon til fangehistorie og tvangsarbeid i Norge under okkupasjonen med Beisfjord fangeleir som hovedeksempel. Vi viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Etterpå går turen til Beisfjord, hvor vi ser på stedet hvor hendelsene fant sted. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum stiller med en formidler som viser rundt. Klær og sko etter værforhold.

 

Menneskerettighetene – en introduksjon (ikke-formelle læringsøvelser)

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskolen

Tidsbruk: 120 minutter (kan kortes ned til 90)

Hva er menneskerettighetene egentlig? Hva består de av, og hvorfor ble de til? Og er det noen rettigheter som er viktigere enn andre?

I dette læringsopplegget blir elevene introdusert til FNs menneskerettighets-erklæring, dens opprinnelse og hvordan disse noe komplekse reglene kan forstås i en nåtidig kontekst. Elevene skal gjennom forskjellige øvelser hvor deres egne holdninger kommer fram, delta i diskusjoner og gruppesamarbeid. Avslutningsvis jobber vi også med barns særskilte rettigheter, hva de er, og hvorfor de fortsatt er viktige i dag.

Opplegget er fungerer godt som en forlengelse av et guidet besøk på Narvik Krigsmuseum.

 

Fordommer, stereotyper og diskriminering (ikke formelle læringsøvelser)

Målgruppe: VGS (kan tilpasses til yngre grupper)

Tidsbruk: 120 minutter

Formål:

Å bli bevisst om at de stereotype forestillinger en selv har om folk kan bli til fordommer og påvirke ens handlinger negativt – og ende i diskriminering.

Å arbeide ved å tilnærme seg forslag til å komme diskriminerende handlinger til livs i den unges lokalområde (for eksempel i skolen).

Beskrivelse:

I dette opplegget skal elevene jobbe med sine egne og andres fordommer, samt hvordan disse kan føre til diskriminering og strukturell ulikhet i samfunnet.

Elevene skal gjennom forskjellige øvelser, hvor de både skal bruke fantasien sin, samt diskutere egne og andres opplevelser i hverdagen. Dette gir grunnlag til å kunne diskutere og forstå diskriminering og rasisme i større historisk skala.

 

Kan jeg komme inn? – migrasjon og flyktninger (ikke-formelle læringsøvelser)

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS (kan tilpasses yngre grupper)

Tidsbruk: 120 minutter

Formål: Å utvikle forståelse og empati for flyktninger og de vanskelige dilemmaer mange flyktninger stilles overfor. Viten om ulike push- og pull-faktorer som fører til migrasjon, samt flyktningers rettigheter.

Beskrivelse:

I dette opplegget får elevene innblikk i noen av de overveielser/dilemmaer man møter som flyktning og vanskelige valg flyktninger må ta. Elevene skal både jobbe i grupper og diskutere og argumenterer for egne holdninger og tanker, samt delta i rollespill hvor de får ulike roller, som presenterer dem for forskjellige vinkler og tanker rundt flyktninge- og migrasjons-prosesser. Dette gir elevene bakgrunn for å diskutere flyktningsituasjonen i Norge (og Europa i dag).

Andre temaer; for eksempel likestilling, kjønn og seksualitet kan også tilbys (og tilpasses) ved forespørsel.

 

«Det skal ikke ofres en eneste tåre: Om mot, makt og menneskeverd»

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS, kan tilpasses ungdomsskole.

Tidsbruk: 90 minutter.

Hvilke tilpasninger må enkeltmennesker gjøre når livet deres blir snudd på hodet? Hvilke vanskelige valg konfronteres de med? Hadde DU turt å leve et dobbeltliv under livsfarlige omstendigheter?

9. april 1940 angripes en rekke steder i Norge av Nazi-Tyskland. 10.juni 1940 overgis befolkningen og landet til okkupasjonsmakten; en femårig tysk okkupasjon er i gang. Samtidig må livet gå videre.

I dette undervisningsopplegget går vi inn i historien til overlege Erling Borch-Johnsen. Borch-Johnsen trekker i trådene når et jødisk ektepar må smugles ut av Narvik, og denne historien er rammen for det meste av dokumenter, bilder og gjenstander vi ser på. Vi går også inn i jødedeportasjonene, og ser på hva som leder opp til at 17 jøder i Troms arresteres og deporteres, og hvilke skjebner de får. Vi ender i en samtale rundt mot til å arbeide i det skjulte og risikere alt for å redde andre – hadde DU turt tror du?

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Spioner, sabotører og krigere – Nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig

 

 

 

 

 

Målgruppe: 8.-10.trinn, kan tilpasses 7. trinn og VGS.

Tidsbruk: 60-75 minutter.

Vet du at overlegen ved Narvik sykehus var leder for motstandsbevegelsen i Ofoten under okkupasjonen? Hvordan klarte man å samle hemmelig informasjon og sende den videre? Hvilken straff ventet dem som ble tatt?

Elevene får en generell introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig. Vi bruker eksempler fra faktiske hendelser, viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

«Vi hadde nok med å overleve … Om tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms»

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS, kan tilpasses ungdomsskole.

Tidsbruk: 90 minutter.

“Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass”, står det i Hitlers ordre om at befolkningen i Finnmark og Nord-Troms skal evakueres. I oktober 1944 tvinges om lag 50.000 mennesker til å evakuere sørover, mens 25.000 gjemmer seg og nekter å la seg evakuere. Felles for dem er at kaoset råder og de går en dramatisk tid i møte, ikke ulikt situasjonen i mange land i dag. Da var det nordmenn som måtte flykte, nå er det andre som banker på vår dør.

I dette undervisningsopplegget bruker vi en rekke dokumenter, bilder og gjenstander for å se på bakgrunnen for evakueringen, og hva som skjer i de ulike områdene. Hvem blir igjen og hvem evakuerer? Vi ser på kort fra Nasjonalhjelpen over evakuerte som er innom Narvik på ferden sørover – hvem er de? Vi ender i en samtale, basert på sitater og opplevelser fra evakuerte, om hvordan vi mottar flykninger som kommer til Norge i dag.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Bunkersvandring (NB! Utendørs, begrenset sesong)

 

 

 

 

 

 

Tidsbruk: 60-90 minutter

Målgruppe: Barneskole, ungdomsskole (kan tilpasses)

Elevene utstyres med lommelykt og tas med inn i bunkersanlegg anlagt og strengt bevoktet av nazistene under krigen. Gjennom kupert terreng besøker vi underjordiske anlegg med trange kanon- og maskingeværstillinger, mørke ammunisjonslager, fuktige løpegraver og labyrintaktige tunnelanlegg. Denne guidede turen går langs stier ved Ofotfjorden, hvor fem nasjoner møttes i slaget om Narvik i 1940. Historiene som fortelles gir en forståelse for hvorfor Norge ble okkupert og hvorfor Narvik, en liten by langt mot nord, fikk en så sentral plass i verdenshistorien.

Krever at man tar hensyn til vær, føre og sesong, og har gode sko og klær.

 

Fake news, gammelt nytt? Kilder til tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms

 

 

 

 

 

Tidsbruk: 60 minutter.

Målgruppe: Ungdomsskole, kan tilpasses VGS.

Fake news er ikke et nåtidens fenomen. Høsten 1944 får befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ordre om at de skal evakueres. Bak denne ordren ligger et stort apparat av desinformasjon og propaganda publisert i ulike kilder rettet mot både soldater og sivilbefolkning.

Her bruker vi en rekke dokumenter, bilder og gjenstander for å se på hvordan ulike kilder framstiller tvangsevakueringen. Elevene skal i grupper diskutere hvem som står bak, mulig agenda til avsender, hvem som er mottakere, og hvorvidt noen av kildene er mer troverdige enn andre. Vi avslutter med en samtale rundt hva vi har lagt merke til i dokumentene, og hvordan dette kan knyttes til det vi kaller «fake news» i dag.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Vi kan også holde introduksjoner i undervisningssammenheng til filmer som Nordlands Jeanne d’Arc (Om motstandskvinnen Liv Granes fra Mo i Rana), Den største forbrytelsen (Jødeforfølgelse og jødedeportasjon i Norge) og Kampen om Narvik (premiere 25. desember 2022).