Målgruppe: Ungdomsskolen

Tidsbruk: 2 timer (kan kortes ned til 1.5)

Hva er menneskerettighetene egentlig? Hva består de av, og hvorfor ble de til? Og er det noen rettigheter som er viktigere enn andre?

I dette læringsopplegget blir elevene introdusert til FNs menneskerettighetserklæring, dens opprinnelse og hvordan disse noe komplekse reglene kan forstås i en nåtidig kontekst. Elevene skal gjennom forskjellige øvelser hvor deres egne holdninger kommer fram, delta i diskusjoner og gruppesamarbeid. Avslutningsvis jobber vi også med barns særskilte rettigheter, hva de er, og hvorfor de fortsatt er viktige i dag.

Opplegget er fungerer godt som en forlengelse av et guidet besøk på Narvik Krigsmuseum.