Målgruppe:  Grunnskole og VGS, kan tilpasses barnehage.

Tidsbruk: 1-2 timer.

Vi besøker museets utstillinger, og gir elevene en innføring i krigshandlinger med særlig fokus på Narvik og områdene rundt – sjøslag, fjellkrig, kapitulasjon og fem år med okkupasjon, samt trekker linjer fra andre verdenskrig til hva som skjer i verden i dag. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.