Stiftelsen Narviksenteret

Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt.

Forskning

Samlesider for våre forskningsaktiviteter
Les mer

Formidling

Samleside for våre formidlingsaktiviteter
Les mer

Dokumentasjon

Samleside for vårt dokumentasjonsarbeid
Les mer
Formidling

Dembra-konferansen 6. september

Dembra har de siste ti årene arbeidet med å styrke skolens demokratiske beredskap i kampen mot fordommer, utenforskap og rasisme, gjennom både lærerutdanning, skoleverk og arbeid på den enkelte skole. Velkommen til vår jubileumskonferanse 6. september!

Les mer