Stiftelsen Narviksenteret

Stiftelsen Narviksenteret skal fremme fred, demokrati og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon, dialog og formidling, med utgangspunkt i krigs- og okkupasjonshistorien i nordområdene og aktuelle konflikter i dag.

Formidling

Samleside for våre formidlingsaktiviteter
Les mer

Narvik krigsmuseum

Våre utstillinger
Narvik krigsmuseum

Soldater.no

Register over soldater og sivile som deltok i felttoget i 1940
Soldatregisteret

Forskning

Samlesider for våre forskningsaktiviteter
Les mer

Dokumentasjon

Samleside for vårt dokumentasjonsarbeid
Les mer

Om oss

Generell informasjon om Stiftelsen Narviksenteret
Om Narviksenteret