Formidlingsaktiviteter

“ Historia magistra vitae”

(Historien er vår lærer i livets kunst)

— Cicero (106-43 f. Kr.)

 

Narvik Krigsmuseum

Utstillingene våre heter Narvik Krigsmuseum. De befinner seg midt i Narvik sentrum i nye og moderne lokaler (2016). Over tre etasjer og 1500 m2 forteller de om det tyske angrepet på Narvik i 1940 og de fem årene med krig og okkupasjon som fulgte i nord. En del tar opp universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Det har en rik samling historiske gjenstander. Museet bruker design, bilder, film og teknikk for å gi en bedre opplevelse av utstillingen. Den er tekstet på norsk og engelsk og det finnes oversettelser til fransk, tysk, polsk og nordsamisk. Vi har auditorium for 100 gjester og er samlokalisert med Narvik bibliotek.

 

Formidling til skoleverk

Å drive opplæring mot skoleverket er en svært viktig oppgave for oss. Vi forsøker å nå skoleverk i hele landsdelen. De som kan inviterer vi til besøk hos oss i Narvik til undervisningsopplegg som varierer fra andre verdenskrigshistorie til rollespill for å øke demokratiforståelse. De som ikke kan reise til oss når vi gjennom besøk ute i skolene og andre opplegg. For eksempel produserer vi jevnlig temahefter. Vi samarbeider ofte med andre organisasjoner for å lage opplegg for skoleverket.

 

Ikke-formell læring

 

Med uformell læring mener vi læring som skjer utenfor de formelle rammene som skolen setter. For eksempel kan det være opplæringskurs i konfliktløsning for ungdomsarbeidere. Vi har også vært involvert i 100 individuelle utvekslinger av lengre opphold, under plattformen European Volunteer Service (EVS). Vi samarbeider med mange organisasjoner i inn- og utland og de fleste oppleggene finansieres gjennom Erasmus + og Aktiv Ungdom. Vi pleier å ha 4-6 kurs i året i og utenfor Norge med 25-30 deltakere fra 4-10 nasjoner.