Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (i alderen 13-30) og de som jobber med ungdom.

Formålet med programmet er blant annet:

  • Å styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
  • Å styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
  • Å styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

Les mer om programmet hos det norske nasjonalkontoret, Aktiv Ungdom, eller i programguiden for Erasmus +

Se også sidene for Narviksenterets mangfoldige og varierte portfolio av Erasmus+ prosjekter, blant annet:

For mer informasjon ta kontakt med Narviksenterets koordinator for ungdomsarbeid og fredsbygging, Joakim, ja@narviksenteret.no

SaveSave

SaveSave