Prosjektet «Krigshistorisk landskap» er et initiativ fra Hæren og er sprunget ut av ønsket om å bevare minnet om det som skjedde og de som deltok i krigshandlingene våren 1940 i områdene rundt Narvik.

De seks monumentene med informasjonstavler er reist på steder der det enten foregikk viktige krigshandlinger, eller der man har oversikt hvor slike fant sted. De er plassert på følgende steder: Skjomnes, Bjørnfjell, Bjerkvik (Herjangen), Øse, Lapphaugen og Bardufoss.

Prosjektet skal bidra til en generelt økt kunnskap om den nord-norske deltakelsen i norsk krigshistorie og om den viktige rolle 6. divisjon har hatt i Nord-Norge under og etter krigen.

Minnestedene skal også være et symbol på alliert samhold under krigen og i en forsonende ånd være en heder til alle soldater som deltok i kampene.

Mer informasjon om prosjektet finner du i heftet «Krigshistorisk landskap Narvik 1940», som kan kjøpes på Narvik Krigsmuseum.