75 år siden de jugoslaviske fangene kom til Nordland

I juni 2017 var det 75 år siden ankomsten til de første jugoslaviske fangene til Nordland.

Det kom flere fanger utover 1942 og 1943, så til sammen 4041 fanger ankom. Av den kontingenten som var under SS i Nord-Norge i ni måneder, 2664 fanger, døde 1931, dvs 72 % av dem.

Det var fangeleirer Nordland fylke i følgende kommuner: Narvik kommune (Beisfjord og Øvre Jernvann) Saltdal kommune (Botn og Pothus) Rana kommune (Polarsirkelen, Krokstrand, Bjøllånes), Hemnes kommune (Korgen) og Vefsn kommune (Osen).

Narviksenteret hadde ansvar for alle arrangementer som skjedde lokalt i Narvik og hadde i tillegg koordineringsansvaret for gjennomføringen av besøket fra serbiske gjester fra Vojvodina, en rekke serbiske vennskapsbyer, den serbiske ambassadøren til Norge og representanter fra Nordland fylkeskommune. Dette ble gjennomført i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Narviksenteret hadde ansvaret for den overordnede koordineringen, forflytning mellom steder og planlegging i samarbeid med lokale arrangører.

 

Delarrangementer i markeringen:

  • Åpen konferanse i Narvik: «Jugoslaviske fanger i Norge og deres minne»
  • Beisfjord: minnemarkering og avduking av informasjonstavler
  • Fauske: Minnemarkering i Melenci-parken
  • Saltdal: HMK Harald bekranset gravstedet i Botn, besøk på Blodveimuseet og Nasjonalparksenteret.
  • Vefsn/Hemnes: Vennskapssambandet Norge-Vest Balkan sin «Nasjonale markering» i samarbeid med Hemnes og Vefsn kommuner

I forbindelse med markeringen ble det gjennomført flere tiltak:

  • Ny informasjonsfilm om leiren i Beisfjord
  • Tegneserieroman om Beisfjord-leiren av Ingebjørg Jensen (finnes for salg i museumsbutikken).
  • Nye informasjonstavler i leirområdet
  • Produksjon av informasjonshefte om Beisfjord-leiren (finnes for salg i museumsbutikken).
  • Performance-kunst ved leiren ved Øvre Jernvann utført av en gruppe serbiske og norske kunstnere.

 

Narviksenteret støttet i tillegg produksjonen av filmen «Cross of Blood»av regissøren Simo Brdrar om jugoslaviske fanger i Botn. Filmen var ferdig sommeren 2017.

 

Michael Stokke og Dragan Markovic

Fra nyåpning av utstilling i Det norske hus

Dragan Markovic og Rolf Fjellestad

I september markerte vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan 30-årsjubileet for Det norske hus i Gornji Milanovac, Serbia. Michael Stokke med flere andre bidro til etableringen av en ny utstilling om de jugoslaviske fangene i Norge under andre verdenskrig. Narviksenteret deltok i markeringen som en del av en norsk delegasjon fra Nordland og Trøndelag.