Et tysk-norsk-svensk-russisk-serbisk forskningsteaterprosjekt om sovjetiske og jugoslaviske tvangsarbeidere i det tyskokkuperte Norge under andre verdenskrig.
Historikere fra Berlin, Narvik, Stockholm, Arkhangelsk og Beograd har undersøkt tvangsarbeidernes liv i Norge under den tyske okkupasjonen. I BLODVEGER lar de tidsvitnene tale og setter deres beretninger inn i en historisk kontekst.

Den 9. april 1940 ble Norge invadert av Nazi-Tyskland på grunn av strategiske og økonomiske interesser. Rundt 130 000 tvangsarbeidere, hovedsakelig fra Sovjetunionen og Jugoslavia, ble deportert til Norge. Under umenneskelige forhold arbeidet de for den tyske okkupasjonsmakten, de bygget veianlegg og jernbane samt forsvarsanlegg langs hele kysten. 16 500 av dem overlevde ikke.

Den multiperspektivistiske oppsetningen ble vist i sin helhet i Berlin og Narvik, mens i Arkhangelsk, Beograd og Skinnskatteberg blir den presentert med fokus på det aktuelle landet.
Ved avslutningsarrangementet i Berlin blir nettsiden www.blodveger.info lansert.

Med Michael Stokke/Narvik og Sinje Kätsch/Berlin; Dr. Marina Panikar/Archangelsk og Ingrid Damerow/Berlin; Dr. Milan Koljanin/Beograd og Beate Niemann, Jovan Arsenić/Berlin; Hanna Sjöberg/Berlin; prosjektleder: Gaby Oelrichs. Regissør: Christian Tietz
Prosjektet er finansiert av stiftelsen EVZ „Remembrance, Responsibility and Future“.