EVS er forkortelse for European Voluntary Service, som er en av prosjekttypene innen Erasmus +. EVS innebærer at man arbeider som frivillig for en organisasjon i et annet land i inntil 12 måneder. Alle kostnader ved oppholdet er dekket, inkludert kost og losji, forsikring, samt reisetilskudd. Prosjekttypen er åpen for unge mennesker i alderen 17-30 år. Det er ingen krav til bakgrunn, utdanning, eller annet.

Les mer om EVS hos Aktiv Ungdom.