I 2018 produserte Narviksenteret den midlertidige utstillingen «Under Nordstjernen – Estiske frivillige i slaget om Narvik 1940» som ble vist på Narvik Krigsmuseum og i Estonian War Museum. Utstillingen er laget i samarbeid med Estonian War Museum – General Laidoner Museum (Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum),Norsk-estisk forening og det estiske kulturvernforbundet i anledning Estlands 100-årsjubileum som republikk. 

Utstillingen fortalte om de estiske deltakerne i kampene om Narvik i mai 1940 og om Estlands skjebne. I forbindelse med åpningen av utstillingen i Tallinn ble det avholdt et seminar og foredragene fra dette seminaret er nå samlet i heftet «Under the North Star – Estonian Volunteers in the Battle of Narvik 1940» (Gaute Rønnebu Peep Pillak (eds). Trykkingen av heftet er gjort mulig på grunn av støtte fra Eckboes legat. Heftet kan kjøpes her.