Kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn 3.-6. juni 2019

I perioden 3-6. juni 2019 arrangerer vi kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn i samarbeid med Stopp hatprat og Europarådet. Total 19 personer deltar på kurset.

Over de fire kursdagene vil de lære å bruke og tilpasse øvelser fra Compass og Bookmarks, som er håndbøker i menneskerettighetsopplæring utviklet av Europarådet. Bookmarks har et særlig fokus på forebygging av hatprat på nettet og håndbøkene kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.

Kurset baserer seg på deltakende metoder og faglige ressurser fra håndbøkene. Deltakerne vil få dele erfaringer og utfordringer, bevisstgjøre seg egne holdninger og verdier og selv oppleve hvordan det er å delta i menneskerettighetsopplæring, for selv å kunne bedre veilede ungdomsgrupper hjemme. Deltakerne vil selv planlegge og prøve ut en oppfølgingsaktivitet/øvelse som de kan gjennomføre etter samlingen med støtte fra kursholderene.

Kursholderne fra Stopp hatprat, Narviksenteret og Europarådet har god erfaring med bruk av menneskerettighetsopplæring og workshops med ungdommer, samt kursing av lærere og ungdomsarbeidere.

For mer informasjon, kontakt vår koordinator Joakim Arnøy, ja@narviksenteret.no.