Denne høsten presenterer vi utstillingen «Stjålne år: Barn i nord under 2. verdenskrig.». Utstillingen handler om hvordan det var å være barn i Nord-Norge og Nordvest-Russland (Sovjetunionen) under andre verdenskrig. Utstillingen er produsert i anledning 75-årsjubileet for slutten av 2. verdenskrig. Gjennom bruk av personlige historier og et rikt bilde-materiale presenterer vi et nytt perspektiv på andre verdenskrig i nord. Historiene om barns skjebne i krig blir ofte borte i de «store» historiene om slag, militær strategi og heltdåder. Enda mindre vet folk om situasjonen i nabolandet, noe som gjelder både i Norge og Russland. 

Fra utstillingen i Narvik. Foto: Rune Dahl.
Fra utstillingen i Narvik. Foto: Rune Dahl.
Fra utstillingen i Narvik. Foto: Rune Dahl.

Sammen med Murmansk regionmuseum ønsket Narviksenteret å gjøre noe med dette. På grunnlag av en samarbeidsavtale signert av direktørene Elena Khimchuk og Eystein Markusson i oktober 2018 i Nikkel startet et samarbeidsprosjekt for å lage denne utstillingen. Prosjektledere har vært Ekaterina Orekhova (Murmansk) og Elena Badanina (Narvik).

Fra utstillingen i Murmansk. Foto: Murmansk regionmuseum
Fra utstillingen i Murmansk. Foto: Murmansk regionmuseum
Fra utstillingen i Murmansk. Foto: Murmansk regionmuseum

Utstillingen åpnet samtidig i Murmansk og Narvik den 8. september 2020, på grunn av pandemi var vi forhindret i å besøke hverandre i anledning åpningen, men vi håper publikum vil få glede av utstillingen. Den presenteres på russisk og engelsk i Murmansk og norsk og engelsk i Narvik. I tillegg er utstillingskatalogen trykt på russisk, norsk og engelsk og vil bli tilgjengelig for salg i både museums- og nettbutikken til Narvik Krigsmuseum.

Prosjektet er støttet av Barentssekretariatet og Stiftelsen Fritt Ord.

Utstillingen tilbys også som en vandreutstilling. Mer informasjon: Stjålne år_vandreutstilling