Prosjektet Borderline Boardgames, som Narviksenteret var prosjektkoordinatorer av, ble nylig utnevnt som ett av Erasmus + programmets suksess-prosjekter.

Et suksessprosjekt må blant annet fungere som en inspirasjonskilde til andre gjennom å ha stor innvirkning, ha bidratt til politikkutforming, oppnådd innovative resultater eller hatt en veldig kreativ tilnærming. Komitemedlemmene i Europakommisjonen mente at prosjektet oppfordrer unge til å bli mer bevisste på hvordan man styrer privatøkonomien. De mente også at prosjektet hadde en veldig interessant nettside, brosjyrer, videoer og annet interessant materiale for å spre resultater.

Les mer om utnevnelsen hos Aktiv Ungdom, og se ellers Europakommisjonens nettside for prosjektresultater for detaljer om prosjektet.