Dette prosjektet ble i sin helhet planlagt og gjennomført av en gruppe tidligere EVS-volontører hos Narviksenteret. Sammen med kontaktpersoner hos sine ulike senderorganisasjoner gjorde de klart en gruppeutveksling i Prijepoje, Serbia. Fokuset deres var på ungdomsmobilitet, og ulike konsekvenser av migrasjon av unge mennesker, for eksempel ‘brain drain’, eller mer positive ting som økt kreativitet og entreprenørskap. Programmet inneholdt også en rekke former av kulturutveksling, med mat, musikk, dans og mer.

Prosjektet var delfinansiert av Erasmus +.