All omtale av svensk hjelp til Norge har vært forbudt i norske aviser. Nå har det skjedd en forandring i dette, og gaveutdelingen av grønnsaker og poteter blir annonsert av Nasjonalhjelpen.Bildet viser en annonse i Ofoten Tidende 30. oktober 1943.(Original bildetekst)Riksarkivet/NTBs krigsarkiv

En av studiene tilknyttet krigshistorieprosjektet utføres med utgangspunkt fra Narvik og Narviksenteret. Delprosjektet starter med erkjennelsen av den viktige rollen frivillige humanitære organisasjoner spilte i Norge under krigen. Hitler-Tysklands invasjon 9. april 1940 betød at også Norge, som ved krigsutbruddet høsten 1939 hadde erklært seg nøytral, ble dratt inn i konflikten. Krigshandlingene på norsk jord i 1940 påkalte frivillig og massiv mobilisering i en intensiv periode med militære sammenstøt, fremfor alt i Nord-Norge, der kampene varte lengre enn i de sørlige delene av landet.
Formålet med delprosjektet er på den ene siden å undersøke og kartlegge de humanitære organisasjonenes aktivitet i Norge under felttoget og okkupasjonen 1940-1945. Norsk sanitetspersonell, blant annet fra Røde Kors og Norske kvinners sanitetsforening, satte i april-og maidagene 1940 opp tallrike feltlasaretter og provisoriske sykestuer.

Disse behandlet sårede fra både tyske, norske og allierte styrker i tillegg til sivilbefolkningen.

Under okkupasjonen utførte de humanitære organisasjonene mange oppgaver. De sørget blant annet for at midler og pakker ble sendt til norske fanger i Tyskland, og de gjorde en innsats for få benådet dødsdømte og få løslatt andre fengslede av medisinske grunner. De jobbet også med å lette kårene for norske barn.
På den andre siden skal prosjektet analysere hvordan i utgangspunktet og i prinsippet nøytrale parter som Norges Røde Kors, valgte å forholde seg til en krigs- og krisesituasjon og en tysk nazistisk okkupasjonsmakt de vanskelig kunne operere uavhengig av.

 

SaveSave