God formidling trenger oppdatert kunnskap

Helt fra den oppstarten av Nordnorsk Fredssenter har forskning vært et prioritert satsingsområde. Fram til nå har fangehistorie vært et prioritert tema og Narviksenteret har betydelig kompetanse på feltet.

Vi deltar i forskningsprosjektet ”I en verden av total krig: Norge 1939-45” sammen med UiT, NTNU og IFS og har startet forskning på humanitære organisasjoners rolle under andre verdenskrig.

Vi forsøker å gjøre mest mulig at formidlingen forskningsbasert og våre ansatte oppfordres til å drive selvstendig kildesøk og forskningsarbeid. Vi arbeider sammen med en rekke miljøer i inn- og utland om forskning og forskningsformidling.

Ambisjoner

Narviksenteret har en klar ambisjon på å bli sterkere på egen forskning. Enhver institusjon som skal hevde sin mening i den offentlige debatt må ha en ryggrad av kunnskap. For at formidlingen alltid skal holde høyest mulig kvalitet må den i størst mulig grad være forskningsbasert. Etter en lengre periode med oppbygging av lokaler og utstillinger arbeider vi nå med finne den strategiske retningen for en bærekraftig stab med forskere knyttet til tema relatert til krig og konflikt.